Gostilna Pr’ Kral

Zaposli kuharja, pomočnika kuharja in osebje v strežbi